عزیز، درود!

پیشنهاد افزودن یک شهر جدید

اگر شهر شما در شهرهای لوکوپوک نمی باشد، احتمالا به این دلیل است که تا کنون هیچ آگهی برای درج در شهر شما درخواست نشده است، و شما اولین در شهر خود هستید.
شهر خود را از طریق فرم زیر پیشنهاد کنید تا پس از بررسی توسط تیم لوکوپوک به شهرهای لوکوپوک افزوده شود.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی  
انتخاب استان
استان 
نام شهر پیشنهادی
ارسال